Make your own free website on Tripod.com

pps.gif (219838 bytes)

bilik1.JPG (64693 bytes)

Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Taiping mempunyai beberapa bahagian iaitu Ruang Bacaan, Sudut Tayangan, Ruang Karel, Kaunter.

bilik2a.JPG (12113 bytes)

Murid-murid ini sedang membuat pinjaman buku di kaunter. Segala proses pinjaman dan pemulangan buku dan bahan dilaksanakan di kaunter ini.

bilik3a.JPG (13970 bytes)

Murid-murid yang membaca buku akan membuat catatan di dalam Buku Catatan Rekod Banyak Membaca.

bhome.gif (4549 bytes)