Make your own free website on Tripod.com

Pendahuluan

Pusat Sumber merupakan lanjutan kepada perpustakaan tradisional. Bahan-bahan di Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Taiping merangkumi bahan-bahan cetak dan juga bahan-bahan bukan cetak. Kewujudan Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Taiping juga merupakan hasil kerjasama pentadbir, guru penyelaras, guru panitia, murid, pekerja di sekolah dan ibu bapa. Mereka seharusnya bekerjasama dalam merancang, mengumpul, menyusun, menambah, menghasil dan menyebarkan bahan-bahan untuk pengajaran dan pembelajaran.