Make your own free website on Tripod.com

Fungsi Pusat Sumber

Pusat Sumber ini adalah sebagai tempat yang menyediakan pelbagai jenis bahan sumber untuk rujukan atau pinjaman, termasuklah pelbagai alat pengajaran serta kemudahan moden dan terbaru di samping memberi nasihat atau bantuan seperti

 
  • Menyediakan khidmat nasihat kepakaran dalam mata pelajaran
  • Menyediakan kemudahan bahan untuk proses pengajaran

ag00065_.gif (6828 bytes)

  • Menyediakan khidmat pinjaman iaitu buku dan peralatan dan membaiki peralatan yang rosak.
  • Menerbit dan menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran.
  • Kemudahan bengkel dan mengubahsuai bahan pengajaran dan pembelajaran
  • Pertunjukan pameran berbentuk buku, peralatan, hasil cipta dsb.
  • Penyelarasan kegiatan pusat sumber.

Pusar Sumber ini juga berfungsi sebagai sebuah organisasi untuk guru dalam bergaul, berbincang, bertukar fikiran dan menyebarkan maklumat dengan meluas dan akan membuka jalan ke arah proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan, seiring dengan cita-cita kerajaan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kecemerlangan profesionalisme guru.